PRIVACYVERKLARING FYSIO-R

Fysio-R, gevestigd aan de Nijverheidsstraat 4a te Beneden Leeuwen en Klepperheide 17 te Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fysio-R
Nijverheidsstraat 4a
6658 EM Beneden-Leeuwen

Fysio-R
Klepperheide 17
6651 KM Druten

Tel: 06-57 40 52 82
Mail: info@fysio-r.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fysio-R verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum
– BSN nummer
– Zorgverzekeringsgegevens;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Doeleinden gegevensverwerking
Fysio-R verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar en u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om te reageren op een vraag die u heeft gesteld, een verzoek dat u heeft ingediend of om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, of u aanmeldt voor een of meer behandelingen dan worden de gegevens die u ons beschikbaar stelt en of toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het gegeven, formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, behandeling en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fysio-R deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysio-R blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fysio-R gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebook/Instagram en Linked-In
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook/Instagram en Linked-In. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring https://www.facebook.com/policy.php en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (deze wijzigen regelmatig) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@fysio-r.nl. U heeft de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
– Het laten corrigeren van fouten;
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– Het intrekken van toestemming;
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Fysio-R wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kan indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysio-R neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fysio-r.nl.