Betalingsvoorwaarden:

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden (binnen 24 uur vooraf), worden in rekening gebracht.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer (IBAN NL20RABO0341996378 ten name van Fysio-R.
 • Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinneringsbrief. Deze herinnering/aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De herinneringsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag aan ons te voldoen voor de gestelde datum (deze exacte datum vindt u terug in de herinnering).
 • Indien wij niet voor datum in de herinneringsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.